Bạn đang ở đây: Trang chủ

Hội nghị lần thứ 13 Liên hợp thư viện Việt Nam về nguồn tin KH&CN

Hội nghị lần thứ 13 Liên hợp thư viện Việt Nam về nguồn tin KH&CN


Tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã diễn ra Hội nghị thường niên lần thứ 13 của Liên hợp thư viện Việt Nam về nguồn tin KH & CN

Trường Đại học Bang Arizona và Đại học Bắc Arizona lựa chọn ROSETTA của Ex Libris

Trường Đại học Bang Arizona và Đại học Bắc Arizona lựa chọn ROSETTA của Ex Libris

Thêm hai thành viên tham gia với Đại học Arizona, một khách hàng đã ứng dụng Rosetta, cùng sử dụng Rosetta để cung cấp dịch vụ bảo quản quản tài sản số cho giáo dục cấp cao tại  bang này .

Phó khoa Dịch vụ Kiến Thức và Giám đốc Công nghệ Đại học Oklahoma nói về lợi ích của Primo

Carl Grant, Phó khoa Dịch vụ Kiến Thức (Knowledge Services) Giám đốc Công nghệ (CTO - Chief Technology Officer), tại Đại học Oklahoma ( University of Oklahoma nói về lợi ích của sử dụng Primo chia sẻ những thực   hành tốt nhất từ trải nghiệm của chính mình về hệ thống này . Trong những chủ đề được thảo luận , Carl thảo luận những thành công trong việc tăng mức độ tham gia của người dùng tin với dịch vụ của thư viện .

Ex Libris mua lại công ty Ombiel, một công ty cung cấp giải pháp di động cho trường đại học dẫn đầu trên thế giới

Ex Libris mua lại công ty Ombiel, một công ty cung cấp giải pháp di động cho trường đại học dẫn đầu trên thế giới


Giải pháp di động cho trường đại học CampusM của Ombiel sẽ giúp mở rộng danh mục sản phẩm của Ex Libris để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của giáo dục đại học khi các tổ chức giáo dục đại học đang mong muốn thu hút sinh viên thông qua các dịch vụ của mình trên thiết bị di động .

Hãy cùng du lịch khám phá không gian các khu vực chức năng của Thư viện Đại học Sheffield!

Hãy cùng du lịch khám phá không gian các khu vực chức năng của Thư viện Đại học Sheffield!

 

 

 

Thư viện Đại học Sheffield có tiếng là luôn sáng tạo và tập trung mạnh mẽ vào cung cấp dịch vụ thoả mãn bạn đọchay người dùng tin. Dịch vụ tài liệu in và số được chuyển giao từ năm cơ sở của trường, bao gồm cả trung tâm học tập chung “ Information Commons ” - một môi trường học tập tích hợp dành cho sinh viên đã được dành giải thưởng sáng tạo về thiết kế. Vào năm 2015 này, một toà nhà giá trị 81 triệu bảng Anh, có tên là “ Diamond Building ” sẽ được khai trương nhằm cung cấp nhiều dịch vụ mới hơn nữa cùng gần 1000 khu vực học tập đạt chất lượng tiên tiến.

Vào năm 1897, Trường Y Sheffield (Sheffield Medical School), Firth College, và Trường Kỹ Thuật Sheffield (Sheffield Technical Shool) đã sáp nhập lại với nhau để tạo thành trườn...

Thủ thư tại Đại học Thành Phố New York (The City University of New York - CUNY) nhận xét về lợi ích của hệ thống Primo đối với mạng thư viện thống nhất và chia sẻ

Allie Verbovetskaya, Thủ thư Quản lý Hệ thống Thông tin Di Động và Web Thư viện tại Đại học Thành Phố New York ( The City University of New York  - CUNY ) mô tả khả năng và lợi ích của Primo khi đóng vai trò phát hiện và chuyển giao tài nguyên thông tin cho những tổ chức liên minh mạng thư viện thống nhất chia sẻ ( Consortia) với nhiều thư viện thành viên trên cùng một hệ thống và việc   Primo   cho phép cộng tác chặt chẽ hơn giữa các thư viện thành viên của hệ thống trong khi vẫn duy trì tính tự chủ và linh hoạt cho mỗi đơn vị thư viện thành viên. Mạng thư viện thông nhất chia sẻ CUNY hiện bao ...

Cổng RFID

CỔNG AN NINH THƯ VIỆN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ RFID

                                                             

 
Hội nghị lần thứ 13 Liên hợp thư viện Việt Nam về nguồn tin KH&CN

Tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã diễn ra Hội nghị thường niên lần thứ 13 của Liên hợp thư viện Việt Nam về nguồn tin KH & CN

Hãy cùng du lịch khám phá không gian các khu vực chức năng của Thư viện Đại học Sheffield!

 

 

 

Thư viện Đại học Sheffield có tiếng là luôn sáng tạo và tập trung mạnh mẽ vào cung cấp dịch vụ thoả mãn bạn đọchay người dùng tin. Dịch vụ tài liệu in và số được chuyển giao từ năm cơ sở của trường, bao gồm cả trung tâm học tập chung “ Information Commons ” - một môi trường học tập tích hợp dành cho sinh viên đã được dành giải thưởng sáng tạo về thiết kế. Vào năm 2015 này, một toà nhà giá trị 81 triệu bảng Anh, có tên là “ Diamond Building ” sẽ được khai trương nhằm cung cấp nhiều dịch vụ mới hơn nữa cùng gần 1000 khu vực học tập đạt chất lượng tiên tiến.

Vào năm 1897, Trường Y Sheffield (Sheffield Medical School), Firth College, và Trường Kỹ Thuật Sheffield (Sheffield Technical Shool) đã sáp nhập lại với nhau để tạo thành trườn...

Truy cập mở

Dịch vụ Open Access đem đến cho người dùng khả năng truy cập miễn phí các nguồn tài nguyên điện tử trên thế giới , bao gồm tạp chí , sách điện tử , sở dữ liệu ,… Tại đây chúng tôi tập hợp một số nguồn cung cấp hữu ích để bạn đọc tham khảo .