Bạn đang ở đây: Chuyên đề Truy cập mở Truy cập mở

Truy cập mở

Dịch vụ Open Access đem đến cho người dùng khả năng truy cập miễn phí các nguồn tài nguyên điện tử trên thế giới, bao gồm tạp chí, sách điện tử, sở dữ liệu,… Tại đây chúng tôi tập hợp một số nguồn cung cấp hữu ích để bạn đọc tham khảo.

Cổng chủ đề

Tạp chí điện tử

Sách điện tử