Bạn đang ở đây: Chuyên đề Vấn đề bản quyền

Vấn đề bản quyền

Số hoá thư viện và vấn đề bản quyền

Chủ để này đề cập đến vấn đề bản quyền đối với tài liệu được số hoá dùng trong thư viện số, tại đây chúng tôi trích dẫn một số điều trong Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam liên quan đến bản quyền đối với tài liệu và cũng so sánh với một số hệ thống luật bản quyền của thế giới để làm rõ vấn đề bản quyền đối với tài liệu xuất xứ từ nước ngoài.

Đề xuất thay đổi trong Luật Bản quyền Mỹ để phản ánh các công nghệ số

Nhóm nghiên cứu Phần 108 - xem xét những trường hợp ngoại lệ trong luật bản quyền Mỹ (US Copyright Law) đối với Thư viện và Lưu trữ (Section 108 Study Group Looks at Exceptions to Law for Libraries and Archives) vừa đưa ra bản báo cáo đề xuất thay đổi trong Luật Bản quyền Mỹ để phản ánh các công nghệ số.

Google buộc luật bản quyền phải thay đổi?

 Tháng 12.2004, Google công bố một dự án mang tên Google Book, với tham vọng vươn tới thư viện của các trường đại học hàng đầu để scan và số hoá tất cả những tri thức chứa đựng trong những cuốn sách ở đó và đưa lên mạng. Dự án này hứa hẹn sẽ làm cho mọi cuốn sách in được truy cập như là một website bình thường...